Produkto savybės

 • Animacija: Kaip tai veikia

 • „Dynamic Valve“™ savybės

  - „Du viename“ konstrukcija temperatūrai reguliuoti ir automatiškai balansuoti;
  - Įmontuotas slėgio perkryčio reguliatorius;
  - Maksimalus slėgio perkrytis 60 kPa;
  - Maksimalaus srauto apribojimas 25–135 litrai per valandą;
  - DN 10 ir DN 15 modeliai;
  - Kampiniai ir tiesūs modeliai pagal NF ir DIN standartus.

 • Projektuotojams

  „Dynamic Valve“™ yra gera naujiena kiekvienam, kuris užsiima dvivamzdžių šildymo sistemų projektavimu ar įrengimu. Jis pasižymi visais automatinio šildymo sistemų balansavimo pranašumais ir optimaliu temperatūros valdymu. Galimybė tiksliai balansuoti ir valdyti radiatorius šiose sistemose yra raktas į efektyvesnį jų darbą, mažesnes energijos sąnaudas ir didesnį vartotojo pasitenkinimą.

 • Paprastumas

  - Reikia matuoti mažiau komponentų.

  - Mažiau laiko sugaištama diagnostikai, skaičiavimams, susirinkimams ir pasiruošimams.

  - Greitas, patikimas ir lengvas derinimo procesas.

  Patikimas veikimas

  - Nuolat optimaliai veikianti šildymo sistema.

  - Išspręsti šildymo sistemoms būdingi nusiskundimai, tokie kaip triukšmas ir lėtas įkaitimas.

  - Naudotojas negali išbalansuoti sistemos.

  - Labiau patenkinti klientai, mažiau skambučių dėl techninės priežiūros.

  Energijos efektyvumas

  - Dėl patobulinto temperatūros valdymo sumažėja energijos sąnaudos.

  - Mažesnės išlaidos siurbimui dėl siurblių darbo optimizavimo ir mažesnės cirkuliacijos.

  - Mažesni šilumos nuostoliai grįžtamajame vamzdyne dėl sistemos delta T visiškos kontrolės.

  - Žemesnės grįžtamojo srauto temperatūros užtikrina didesnį šildymo katilo ir centralizuoto šildymo efektyvumą.

 • Montuotojams

  Įrengę šildymo sistemą su aukštos kokybės „Dynamic Valve“™, jūs galėsite juo pasitikėti dar daug metų. Iš išorės šis vožtuvas panašus į daugelį kitų vožtuvų. Tačiau jo vidus jį daro išskirtiniu. Sumontavę vožtuvus jūs taip pat įrengiate automatinį sistemos balansavimą. Norint sistemą tinkamai suderinti, kiekvieno radiatoriaus vožtuve reikia tiesiog nustatyti tinkamą maksimalią srauto vertę.

 • Paprastumas

  - Montavimas yra toks pats, kaip ir įprastinių radiatorių vožtuvų. 

  - Reikia sumontuoti mažiau dalių, pvz., nereikia rankinio balansavimo vožtuvų.

  - Greitas ir lengvas suderinimas nustatant maksimalų srautą.

  - Paprastas ir vienintelis slėgio radiatoriuje patikrinimas vietoje patikrinimo stove.

   

  Patikimas veikimas

  - Automatiškai balansuojama sistema kompensuoja reguliaraus poreikio pokyčius.

  - Klientai negali išbalansuoti sistemos.

  - Tolygus šilumos paskirstymas visame pastate.

  - Patenkinti klientai ir mažiau skambučių dėl techninės priežiūros.

   

  Lankstumas

  - Su išankstinio nustatymo įrankiu ir „dP tool“™ dar paprasčiau.

  - Lengva išspręsti asmeninio komforto problemas neišbalansuojant sistemos.

  - Nepriklauso nuo kitų šildymo sistemos dalių.

   

   

   

 • Pastatų savininkams

  „Dynamic Valve“™ paprastai naudojamas gyvenamuosiuose pastatuose. Daugelis savininkų, gyventojų ir kitų naudotojų dažnai susiduria su tokiomis įprastinėmis šildymo problemomis, kaip triukšmas, netolygus šildymas ir didelės sąskaitos už šildymą. Naudojant „Dynamic Valve“™, komfortas patalpų viduje labai padidėja.

 • Komfortas

  - Tikslios ir pastovios temperatūros.

  - Greitas paleidimas.

  - Triukšmo nekeliantis šildymas.

  Patikimas veikimas

  - Dėl automatinio balansavimo išvengiama įprastinių nusiskundimų dėl šildymo.

  - Minimalūs nepatogumai renovacijos metu.  

  - Mažiau naudotojų nusiskundimų.

  - Naudotojai negali išbalansuoti sistemos.

  Energijos efektyvumas

  - Dėl geresnio valdymo kambaryje galima palaikyti žemesnę pageidaujamą temperatūrą (vienu Celsijaus laipsniu sumažinus temperatūrą, suvartojama 5–8 % mažiau energijos).

  - Dėl optimalaus siurblių nustatymo suvartojama mažiau elektros energijos. 

  - Dėl optimalios delta T sumažėja energijos nuostoliai ir padidėja šildymo katilo ar centralizuoto šildymo efektyvumas. 

  - Sumažintos išlaidos ir mažesnės sąskaitos už suvartotą energiją.

Bendraukite Dalyvaukite

Norite bendrauti su mumis?

Susipažinkite su mumis ir dalyvaukite pokalbyje
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/new-solutions/dynamic-valve/features-and-benefits/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }