EPBD - milžiniškas šuolis pastatams Europoje

danfoss-solutions-travel-life-two-accomodation-buildings-next-to-each-other-copenhagen-1120x742 Pastatai, kuriuose mes gyvename, miegame, dirbame, turi didžiulį energijos taupymo potencialą. Mes galime atverti šias galimybes, kurios yra paslėptos po betonu, stiklu ir plienu – sutaupyti daug energijos, sukurti naujas darbo vietas ir geresnes erdves gyventi. EPBD peržiūrėjimas yra reikšmingas žingsnis  šio potencialo atvėrimui.

- 2018 m. liepos 20 d. Siuntėjas DANFOSS HEATING

Europos Sąjungos gyventojai kasmet galėtų sutaupyti apie 67 milijardus EUR už šildymo sąskaitas iki 2030 metų, ir sumažinti CO2 emisiją iki 156 Mt., tai atitinka 82 milijonų automobilių emisiją – optimizuojant inžinerines pastatų sistemas. Tai yra užregistruota ECOFYS studijoje, kurią inicijavo Danfoss.

Milžiniškas žingsnis, einant šiuo keliu, žengtas liepos 9 d., 2018 m., kai įsigaliojo nauja Pastatų energinio naudingumo direktyva (EPBD). Tai pagreitins esamų pastatų ekonomiškai efektyvią renovaciją, numatant mobilizuoti investicijas ir iki 2050 metų pasiekti, kad pastatų šildymui CO2 emisija sumažėtų iki minimumo. Direktyvoje taip pat numatytos naujos nuostatos, siekiant  padidinti naujų išmaniųjų technologijų bei techninių pastato sistemų naudojimą.

Šalys Narės privalės perkelti šias nuostatas į nacionalinius įstatymus (iki 2020 m. kovo 10 d.). Tai reiškia, kad per 20 mėnesių laikotarpį Europos vyriausybės turės ambicingai išnaudoti galimybę  optimizuoti energijos efektyvumo pagrindus pastatuose, ypatingai inžinerinių pastatų sistemų optimizavimą (šalia išorinių atitvarų ir šildymo bei vėsinimo sistemų).

Danfoss požiūriu EPBD yra raktas, padedantis įsisavinti teisingus sprendimus mūsų pastatuose, kurie pasiteisins ateityje, plečiant energetikos sistemą taikant skaitmeninius sprendimus.

Inžinerines pastato sistemas sudaro šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir karšto vandens sistemos. Optimizuojant energijos valdymo srautus šiose sistemose, energijos suvartojimą galima sumažinti mažiausiai 30% ir pilnai išnaudoti skaitmeninių sprendimų taikymą.

“Naujojoje EPBD politikai akivaizdžiai sustiprino nuostatas, susijusias su  techninėmis pastatų sistemomis. Mes sveikiname šį žingsnį, nes tai padės ne tik taupyti energiją, bet ir  ES gyventojams sukurs daugiau komforto bei kokybišką patalpų klimatą,” sako Lars Tveen, Danfoss šildymo prezidentas.

Vienintelis būdas ženkliai pagerinti pastatų energinį efektyvumą yra išskirtinį dėmesį skirti esamiems pastatams. Devyni iš dešimties esamų pastatų ES iki 2050 metų bus gyvenami. Mūsų pastatų fondo renovacija yra labiau ekonomiškai prieinama, nei daugelis šiuo metu mano. Investicijų kaštai pastato viduje, atliekant pagrindinius atnaujinimus, įdiegiant energijos reguliatorius, yra maži, ir investicijos grąža yra dveji metai.

“Investuotojai, vykdydami renovaciją, taip pat turi teikti pirmenybę energijos efektyvumui gerinti, t.y. sumažinti skirtumą tarp apskaičiuoto ir faktinio energijos suvartojimo. Techninių pastatų sistemų optimizavimas, ypač esant dalinėms apkrovoms, sumažins šį skirtumą, nes tai užtikrins, kad energijos srautai būtų reguliuojami dinamiškai, nepriklausomai nuo lauko oro temperatūros ar vartojimo viduje.” teigia André Borouchaki, CTO, Danfoss Drives.

Faktai apie ES pastatų fondą

Pastatai suvartoja maždaug 40% energijos, tai sudaro 36% CO2 emisijos ES šalyse. Šiuo metu, apie 35% ES pastatų yra senesni nei 50 metų, virš 75% pastatų yra energiškai neefektyvūs, ir kasmet renovuojama tiktai 0.4-1.2% (priklausomai nuo šalies) pastatų. Todėl, didesnis renovuotų pastatų skaičius turi potencialą efektyviam energijos taupymui.

Pastatų energinio efektyvumo didinimas taip pat sugeneruos kitus ekonominius, socialinius bei aplinkos  pranašumus. Energiškai efektyvesni pastatai sukuria aukštesnio lygio komfortą ir gerbūvį jų gyventojams, tuo pačiu pagerina sveikatą, sumažinant sergamumą, kurį sukelia blogas vidaus klimatas. Tai taip pat daro didelę įtaką kokybiškai šilumai ir vėsinimui. Pagerejus energijos tiekimui gyvenamuosiuose pastatuose ir sutaupius daugiau energijos, daugelyje pastatų bus išvengta netinkamo energijos tiekimo problemų.

Investicijos į energijos efektyvumą taip pat skatina ekonomikos vystymąsi, ypatingai statybų pramonėje, o tai sukuria apie 9% Europos BVP ir yra tiesiogiai susietos su 8 milijonais darbo vietų.

 

 

 

Bendraukite Dalyvaukite

Norite bendrauti su mumis?

Susipažinkite su mumis ir dalyvaukite pokalbyje